Be Sports-Minded

Be Sports-Minded

Bewegen, Sport en Maatschappij is het schoolexamenvak op havo en vwo voor leerlingen die zich meer willen verdiepen in sport en bewegen. Wil uw leerling bijvoorbeeld fysiotherapeut worden, bij de politie gaan werken of verder studeren voor een studie bewegingswetenschappen? Kies dan Be Sports-Minded.